Wie stem jij de Ledenraad in?

Het is zover! Je kunt je stem uitbrengen op welke schoolleider jou mag vertegenwoordigen in de AVS Ledenraad. Er zijn acht kandidaten en maar vijf plekken te vergeven. Dus breng je stem uit vóór 1 december en beslis mee.

De Ledenraad vormt het hart van AVS. Samen met bestuursvoorzitter Karin Straus bepaalt zij de koers van AVS. De Ledenraad geeft niet alleen vrijblijvend advies, maar heeft bij belangrijke onderwerpen ook instemmingsrecht (een soort vetorecht) en drukt daarmee een hele belangrijke stempel op de positie van leidinggevenden in het onderwijs.

Elk jaar houdt AVS een ledenraadsverkiezing. Dit jaar vertrekken er vijf leden vanwege wisselende omstandigheden. Voorzitter Frank Koelen moet uiteraard aftreden, omdat hij in dienst van AVS is gekomen. Bea Vos, al lid van de Ledenraad, heeft inmiddels zijn stokje overgenomen. Helaas is onlangs een ledenraadslid overleden (Theo Vaes). Andere leden hadden hun eigen redenen om hun plek vacant te stellen.

De schoolleiders van de Ledenraad komen zo’n vier keer per jaar bijeen om samen met het bestuur en de directie van AVS te bespreken wat er leeft onder schoolleiders in het land en hoe AVS het beste hiernaar kan handelen.

Bekijk de kandidaten en breng je stem uit