Wie is verantwoordelijk: overheid, markt of burgersamenleving?

Rapport commissie DON in breder perspectiefHet onlangs door de commissie Don aangeroerde vraagstuk hoe de onderwijssector zijn activiteiten structureel gefinancierd krijgt, geldt ook voor andere sectoren die (mede) met overheidsmiddelen worden gefinancierd. Helaas gaat minister Plasterk voorbij aan de dieperliggende betekenis van het advies van Don, betoogt AVS-adviseur Lex Albers. Dit dreigt ook te gebeuren met de onlangs verschenen aanbevelingen van de Onderwijsraad over de doelmatigheid van de sector. “Spijtig”, aldus Albers. “Dit zal onnodig leiden tot een ‘hakken in het zandreactie’ vanuit het veld.”Tekst: Lex Albers

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.