Wi-Fi en gezondheid op school

Scholen maken steeds meer gebruik van digitale mogelijkheden. Er zijn mensen, ook binnen het onderwijs, die zich zorgen maken en zich afvragen of Wi-Fi gezondheidsklachten kan veroorzaken. Kennisplatform Elektromagnetische Velden & Gezondheid zette enkele feiten over Wi-Fi en gezondheid op een rijtje.

Lesstof aanbieden en kennis verzamelen voor een project gebeurt steeds vaker via internet. Ook hebben steeds meer kinderen en jongeren een mobiele telefoon met daarop een abonnement dat via GSM, UMTS of LTE toegang biedt tot het mobiele internet. Wi-Fi maakt het mogelijk om via een draadloos netwerk toegang tot het internet te krijgen.

Zijn Wi-Fi zendsignalen schadelijk?
Er is geen wetenschappelijk bewijs dat de zendsignalen van Wi-Fi-installaties schade geeft aan de gezondheid. Alle Wi-Fi-apparatuur moet voldoen aan Europese regelgeving waarin de blootstelling aan zendsignalen wordt beperkt. Die is te herkennen aan het logo . Zelfs bij intensief gebruik van Wi-Fi is de blootstelling lager dan de limieten die in Europa gelden voor de bescherming van mensen tegen gezondheidsrisico’s.
Scholieren worden niet alleen op school, maar ook daarbuiten blootgesteld aan allerlei vormen van zendsignalen. Uit onderzoek blijkt dat de blootstelling van mensen aan zendsignalen meer afhankelijk is van het gebruik van mobiele en draadloze diensten (zelf of door anderen in de buurt), dan van de aanwezigheid van zendantennes en zendmodules in of op gebouwen.

Worden leerlingen meer blootgesteld aan radiosignalen als er een Wi-Fi-netwerk wordt aangelegd op school?
In de regel geeft een Wi-Fi-computernetwerk meer blootstelling aan zendsignalen dan een computernetwerk op basis van kabels. Als leerlingen op school met hun mobiele telefoon veel verbinding zoeken met mobiel internet, kan het aanleggen van een vrij toegankelijk Wi-Fi-netwerk de blootstelling aan radiosignalen juist verminderen.

Welke maatregelen kan een school treffen om de blootstelling aan Wi-Fi-signalen te beperken?
Als een school een Wi-Fi-netwerk aanlegt, is het belangrijk dat de afstand tussen de gebruikers en de Wi-Fi-modules zo klein mogelijk is. Als leerlingen veel gebruik maken van mobiel internet kan het openstellen van het Wi-Fi-netwerk de blootstelling aan radiosignalen verminderen. De blootstelling aan Wi-Fi-signalen zal dan wel toenemen, maar de totale blootstelling aan radiosignalen wordt minder.

Binnen het Kennisplatform Elektromagnetische Velden & Gezondheid bundelen het RIVM, TNO, DNV KEMA, de GGD'en, het Agentschap Telecom en ZonMw hun kennis.

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.