De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen. De nieuwe procedure voor de start van een nieuwe school zal naar verwachting vanaf volgend schooljaar ingaan.

Iedereen is in Nederland vrij om een school op te richten. Deze vrijheid van onderwijs (artikel 23 Grondwet) biedt ouders en leerlingen de mogelijkheid om een school te kiezen die bij hen past. Met de nieuwe wet wordt de stichtingsprocedure voor het oprichten van een nieuwe school aangepast. Het gaat om scholen die door de overheid bekostigd worden. Met deze wet wil de regering het scholenaanbod beter laten aansluiten bij de wensen en behoeften van ouders en leerlingen.

Wat verandert er in de nieuwe wet?
– Ten eerste moet de initiatiefnemer laten zien dat hij de gemeente, het samenwerkingsverband en de schoolbesturen in de regio heeft uitgenodigd voor een gesprek.
– Ten tweede moet de initiatiefnemer aantonen dat er voldoende belangstelling is voor zijn nieuwe school. Dit kan hij aantonen door middel van ouderverklaringen of, in bepaalde gevallen, van een marktonderzoek (nieuwbouwwijk of de garantiefunctie openbaar onderwijs). De initiatiefnemer berekent op basis van de ouderverklaringen en demografische gegevens of de school op lange termijn in staat is om voldoende leerlingen aan zich te binden.
– Ten derde oordeelt de Inspectie van het Onderwijs over de te verwachten onderwijskwaliteit en moet de initiatiefnemer informatie aanleveren over zijn bestuurders en toezichthouders.

Vóór de inwerkingtreding van de nieuwe wet konden scholen alleen worden gesticht als die school tot een erkende richting behoorde. Deze erkende richting speelt vanaf 1 juni 2021 voor het besluit over de start van een school geen doorslaggevende rol meer. Initiatiefnemers die hun initiatief op 1 juni 2021 kenbaar maken kunnen, bij het succesvol doorlopen van de procedure, in augustus 2023 starten.

Initiatiefnemers kunnen vanaf 1 juni 2021 melden dat zij een nieuwe school willen starten.

Links

Gerelateerd nieuws