Preventie en bestrijding van seksueel geweld en seksuele intimidatie in het onderwijs, Meld- en aangifteplicht (juli 1999), klachtenregeling (aug. 1998), wet op het onderwijstoezicht (sept. 2002) , bescherming tegen seksuele intimidatie, agressie en geweld, abeidsomstandighedenwetgeving, veranderingen, relevante CAO-bepalingen voor primair onderwijs en aanvullende informatie: jaarverslag Inspectie (april 2005)Download Wettelijke kaders veiligheid school (augustus 2006)

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws