Minister Van Bijsterveldt van Onderwijs gaat onderwijsinstellingen in krimpregio’s de ruimte bieden om samenwerkingsexperimenten te starten.

Met deze ‘sleutelexperimenten’ wil zij een goed en divers aanbod van onderwijs in krimpregio’s stimuleren.De regio’s Zuid-Limburg, Noordoost-Groningen en Zeeuws-Vlaanderen hebben al enige jaren te maken met een afnemende bevolking. Van Bijsterveldt wil scholen de ruimte geven om samen naar oplossingen te zoeken voor de gevolgen van de krimp. “Juist in een krimpende regio kan het onderwijs een motor zijn voor nieuwe dynamiek en innovatie,” aldus de bewindsvrouw. De ‘sleutelexperimenten’ kunnen zowel binnen de onderwijssectoren als tussen de onderwijssectoren plaatsvinden. Bijvoorbeeld tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs of het vmbo en het mbo. Omdat er voor de verschillende onderwijssectoren verschillende wetten zijn, is vergaande samenwerking tussen sectoren vaak omslachtig te realiseren. Van Bijsterveldt gaat het daarom via een wetswijziging mogelijk maken om te experimenteren op de snijvlakken tussen de onderwijssectoren. “Het zou namelijk kunnen zijn dat juist innovatie op de snijvlakken tussen onderwijssectoren een sleutel is om ook in krimpgebieden duurzame onderwijskwaliteit te behouden”, meent de minister.De minister vraagt onderwijsinstellingen in de krimpregio’s met voorstellen voor experimenten te komen. De onderwijsinstellingen worden daarbij geholpen door een expertcommissie. Na de zomer gaan eerst stimuleringsprojecten van start waarvoor geen wettelijke experimenteerruimte nodig is. Vanaf schooljaar 2012/2013 kunnen de ‘sleutelexperimenten’ van start gaan.

AVS Helpdesk

Neem contact op met de AVS Helpdesk
Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010
Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws