Met de wetswijziging van de Wet Primair Onderwijs en Wet Medezeggenschap Onderwijs in verband met de buitenschoolse opvang, is uitvoering van de motie Van Aartsen/Bos eind oktober officieel mogelijk gemaakt.Basisscholen in Nederland krijgen hierdoor de taak de buitenschoolse opvang te regelen. Per 1 augustus 2007 zullen de voorzieningen van onderwijs en kinderopvang op elkaar moeten aansluiten. Ze blijven qua verantwoordelijkheid en financiering gescheiden: onderwijs valt onder de Wet Primair Onderwijs en kinderopvang onder de Wet Kinderopvang. Ouders kunnen naar eigen keuze gebruik maken van het aanbod van de school. Er is geen drempelwaarde voor het aantal ouders dat om opvang vraagt.De Tweede Kamer heeft tegelijkertijd een aantal amendementen aangenomen:• Informatieplicht naar andere kinderopvangorganisatiesEen basisschool doet in samenspraak met ouders een voorstel voor een collectief arrangement. De school maakt met één (of meerdere) kinderopvangondernemingen afspraken. Als ouders gebruik maken van een andere kinderopvang, dan moet de school aan die organisatie praktische informatie verstrekken. Te denken valt daarbij aan informatie over vrije middagen en lesuitval door ziekte.• Kinderopvang bij overleg gemeente en scholenEr komt een dwingende bepaling in de wet Primair Onderwijs dat ook kinderopvangondernemingen door de gemeente worden uitgenodigd voor het overleg over onderwijsachterstanden tussen de gemeente en het bevoegd gezag van scholen.• Evaluatie van de WetDe Wet zal twee jaar na inwerkingtreding worden geëvalueerd en vervolgens telkens na twee jaar.In de moties die de Tweede Kamer heeft aangenomen wordt de regering het volgende gevraagd:• Meerjarig investeringsplanMet een meerjarig investeringsplan te komen, zodat hiermee nog rekening gehouden kan worden bij de begroting van 2008.• OnderzoekOnderzoek te doen naar de “aansluiting van de opleiding van leidsters in de buitenschoolse opvang en de behoefte van kinderen per leeftijdscategorie, zodat duidelijk wordt welke problemen spelen en wat in de toekomst voorkomen kan worden”. Daarnaast wordt de regering verzocht de aanvraag voor een onderzoek naar de kwaliteit van buitenschoolse opvang door het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO) te honoreren.• Kinderen met rugzakjeMaatregelen te nemen voor kinderen met een ‘rugzakje’, zodat zij verzekerd zijn van goede aansluitende buitenschoolse opvang wanneer hun ouders dat wensen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws