Wetsvoorstel voor flexibeler verlof

Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft een wetsvoorstel ingediend om verlof en aanpassing van de arbeidsduur – in onderling overleg tussen werkgever en werknemer – flexibeler te maken.Kern van het voorstel is om procedurele bepalingen in de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA) te schrappen zodat het werk afgestemd kan worden op wijzigingen in de privésfeer (waaronder zorgtaken) en de mogelijkheden voor opname van ouderschapsverlof, adoptie- en pleegzorgverlof en langdurend zorgverlof (Wet arbeid en zorg) te versoepelen.Wetsvoorstel modernisdering regelingen voor verlof en arbeidstijden met MvT 2.pdfAdvies Raad van State wetsvoorstel modernisdering regelingen voor verlof en arbeidstijden met MvT 1.pdfAdvies Raad van State wetsvoorstel modernisdering regelingen voor verlof en arbeidstijden met MvT.pdf

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.