Het kabinet overweegt het wetsvoorstel versterking positie leraar, het wetsvoorstel registratie incidenten en het wetsvoorstel ouderbijdrage in te trekken.

De Tweede Kamer is gevraagd de behandeling van de voorstellen aan te houden, totdat een definitief besluit genomen is over de intrekking van de voorstellen. Minister-president Rutte schreef dat eind november in een brief aan de Kamer.
Op dit moment ontwikkelen zowel de PO-Raad als de VO-raad in samenwerking met de beroepsgroep van leerkrachten een ‘professioneel statuut’. Hiermee moet zowel de professionele ruimte als de professionele dialoog worden gestimuleerd.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd