Tweede Kamerlid en onderwijswoordvoerder Jan Jacob van Dijk (CDA) heeft een wetsvoorstel ingediend waarin wordt geregeld dat er vanaf de start van een nieuwe school toezicht door de inspectie wordt gehouden. Het voorstel gaat over het opnemen van een nieuw artikel (11a) in de Wet op het onderwijstoezicht en heeft betrekking op zowel het primair als voortgezet onderwijs.De laatste jaren neemt het aantal zwakke en zeer zwakke scholen toe. Van Dijk vindt dat in het begintraject het toezicht op een startende school niet goed geregeld is, wat mogelijk betekent dat dit probleem zich kan blijven voordoen terwijl er afspraken worden gemaakt om de kwaliteit te verbeteren. In de toelichting op het wetsvoorstel geeft het Tweede Kamerlid aan dat het erg moeilijk is om een en ander goed te regelen, omdat het stichten van scholen en de vrijheid van onderwijs – vastgelegd in artikel 23 van de grondwet – geen geweld mag worden aangedaan. Wel kunnen de algemene uitgangspunten, die zowel voor bekostigde als particuliere scholen gelden, gebruikt worden voor toetsing.Bij de start van een nieuwe school zal, als het aan Van Dijk ligt, direct een toezichtprocedure vanuit de inspectie gestart worden. Zij doet dat door het opstellen van een specifiek op nieuwe bekostigde scholen toegesneden risicoanalyse. Verder zal worden beoordeeld of het bevoegd gezag een (concept)schoolplan heeft opgesteld. Vervolgens wordt gecontroleerd of de leerkrachten bekwaam zijn tot het geven van onderwijs. Als laatste controleert de inspectie of de school voldoet aan de bepalingen omtrent onderwijstijd. De inspectie dient binnen twee maanden na de start de risicoanalyse op te stellen en kan een vervolgonderzoek instellen als de analyse hiertoe aanleiding geeft. Het bevoegd gezag krijgt vier weken de tijd om eventuele tekortkomingen te herstellen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen

  • Inschrijving EU-schoolfruit geopend

  • Voldoende personeel grote zorg voor schoolleiders