Groep 8-leerlingen moeten zich vanaf schooljaar 2022/2023 gelijktijdig op 1 april aanmelden op de middelbare school. Ook verandert de eindtoets in een ‘doorstroomtoets’, die direct na het schooladvies wordt afgenomen. Dat staat in een nieuw wetsvoorstel, waar tot 20 maart aanstaande via internetconsultatie over meegedacht kan worden. 

Het wetsvoorstel is bedoeld om kinderen zoveel mogelijk gelijke kansen te bieden. Niet alleen in groep 8, maar ook op de middelbare school, moet goed gekeken worden of de leerling nog op de juiste plek zit. Daarom verandert de naam van de eindtoets naar doorstroomtoets. Minister Arie Slob: “Ik wil af van de harde beoordelingsmomenten. Ook zie ik dat sommige ouders hun kinderen naar toetstraining sturen en dat de spanning voor kinderen oploopt. Daarom wil ik de druk op de toets in groep 8 verder verkleinen. Scholen moeten op meerdere momenten kijken waar een leerling staat, door slimmer gebruik te maken van de toetsen die zij al afnemen. Zo kan een kind op de middelbare school ook makkelijker naar een ander schoolniveau als dat beter past.” 

Schooladvies blijft bepalend
Als het wetsvoorstel is aangenomen krijgen groep-achters in januari het schooladvies van de leraar en maken ze daarna de toets. Op basis van de toetsresultaten kan de leraar het schooladvies eventueel bijstellen. Aan die volgorde en procedure verandert niets. Het advies van de leraar blijft bepalend voor het niveau waarop een kind begint op de middelbare school. Wel maken leerlingen al direct na het schooladvies de doorstroomtoets. Om te voorkomen dat ze bij een tegenvallend schooladvies naar extra toetstrainingen worden gestuurd.
AVS-voorzitter Petra van Haren is blij dat het schooladvies leidend blijft. “Het belang hiervan sluit aan bij de opvatting van onze leden, die dit in een eerdere peiling massaal hebben aangegeven. Een eindtoets moet zeker een second opinion blijven. Een doorstroomtoets sluit aan bij het gebruik van toetsen in het leerlingvolgsysteem, waarbij de leerbehoefte van de leerling centraal staat en het geen afrekeninstrument is.”

Vast aanmeldmoment
Als alle leerlingen het definitieve schooladvies hebben, mogen ze zich op één vast aanmeldmoment inschrijven op de middelbare school. Daardoor maken alle leerlingen evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur op het voor hen best passende niveau. Nu kunnen leerlingen zich nog op verschillende momenten inschrijven, waardoor kinderen met een bijgesteld schooladvies niet altijd op de gewenste school terecht kunnen. 
Schoolleiders, leraren en ouders kunnen tot 20 maart meedenken over het wetsvoorstel via www.internetconsultatie.nl. Vervolgens moet er nog over de wet besloten worden in de Tweede en Eerste Kamer. Bij instemming kan de nieuwe situatie op z’n vroegst ingaan per schooljaar 2022/2023.

Gerelateerd nieuws