Wetsvoorstel samenvoeging Cfi en IB-Groep goedgekeurd

Duo vanaf 1 januari 2010Per 1 januari 2010 gaan de Informatie Beheer Groep en Cfi samen op in één nieuwe uitvoeringsorganisatie voor het onderwijs: DUO, Dienst Uitvoering Onderwijs. Het betreffende wetsvoorstel is inmiddels zowel door de Tweede Kamer als de Eerste Kamer goedgekeurd. DUO valt rechtstreeks onder het ministerie van OCW.DUO zal optreden als intermediair tussen beleidsmakers, gemeenten en onderwijsinstellingen, en als expert op het gebied van financiële en administratieve processen. Door krachten te bundelen en in te spelen op maatschappelijke en technologische ontwikkelingen ziet DUO de mogelijkheid om substantiële verbeteringen in de onderwijsketen door te voeren, zoals meer zicht op het effect in de klas van wetten en regels en minder administratieve lasten voor bijvoorbeeld onderwijsinstellingen, scholieren en ouders. Per 1 januari 2010 zijn de hoofdtaken van DUO onder andere het bekostigen van onderwijsinstellingen, het verstrekken van studiefinanciering, tegemoetkomingen en lerarenbeurzen en het verzamelen en beheren van onderwijsgegevens in diverse registraties.Op 6 januari 2010 gaat de nieuwe websitewww.ocwduo.nl online. Tot die tijd blijven de websiteswww.cfi.nl enwww.ib-groep.nl bestaan.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.