Wetsvoorstel registratieplicht uitzendbureaus ingediend

Minister Kamp van SZW heeft, mede namens staatssecretaris Weekers van Financiën, een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend dat betrekking heeft op de registratie van uitzendbureaus.

Het wetsvoorstel houdt in, dat uitzendbureaus vanaf 1 januari 2012 als uitzendbureau in het Handelsregister geregistreerd moeten staan. Doen zij dat niet, dan krijgen zij een boete. De boete geldt ook voor bedrijven, dus ook besturen, die personeel via hen inhuren. De boete bedraagt de eerste keer € 12.000 per werknemer, bij herhaling € 24.000 per werknemer en bij een derde overtreding € 36.000 per werknemer.

De registratieplicht voor uitzendbureaus is erop gericht malafide uitzendbureaus en uitbuiting van werknemers aan te pakken. Bedrijven/besturen die personeel via niet-gecertificeerde uitzendbureaus inhuren (inleners) zijn sinds 1 januari 2010 net als het uitzendbureau aansprakelijk voor het betalen van het minimumloon.

De registratieplicht is een aanvulling op het systeem van certificering van de uitzendbranche. Door de registratieplicht wordt duidelijk wie de eigenaar is van een bedrijf en welke activiteiten worden verricht. Als uitzendbureaus bekend zijn, kan de Stichting Normering Arbeid (SNA), eigenaar van het register, bedrijven certificeren. Tot nu toe zijn in Nederland 2.500 uitzendbureaus gecertificeerd.

De Arbeidsinspectie controleert de registratieverplichting van uitzendbureaus en controleert of inleners met geregistreerde uitzendbureaus zaken doen. De Arbeidsinspectie en de Belastingdienst geven verder aan de SNA door welke uitzendbureaus een boete hebben gehad en of er organisaties zijn die hun belastingen niet hebben betaald. De branche kan dan, als blijkt dat zo’n uitzendbureau wel gecertificeerd is maar zich niet aan de regels houdt, maatregelen treffen met als uiterste middel het intrekken van de certificering.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.