Wetsvoorstel referentieniveaus nu ook door Eerste Kamer

Het wetsvoorstel voor betere taal- en rekenvaardigheden is inmiddels ook aangenomen door de Eerste Kamer.De kern van het wetsvoorstel, eerder al aangenomen door de Tweede Kamer, vormt het Referentiekader taal en rekenen. Dit kader wordt een leidraad voor scholen, leerkrachten en onderwijsprogramma’s in het mbo, primair, voortgezet en speciaal onderwijs en vormt het de basis voor doorlopende leerlijnen taal en rekenen. Het wetsvoorstel treedt op 1 augustus 2010 in werking.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.