Wetsvoorstel referentieniveaus aangenomen door Tweede Kamer

Gratis workshopsHet wetsvoorstel ‘Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen’ is recentelijk aangenomen door de Tweede Kamer. Naar verwachting zal het wetsvoorstel nog vóór de zomer worden behandeld door de Eerste Kamer. Het streven is de wet op 1 augustus 2010 in werking te laten treden.De kern van het wetsvoorstel vormt het Referentiekader taal en rekenen. Hierin staat beschreven wat leerlingen op verschillende momenten in hun schoolloopbaan op het gebied van taal en rekenen moeten kennen en kunnen. Daarmee wordt het referentiekader een leidraad voor scholen, leerkrachten en onderwijsprogramma’s in het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs en vormt het de basis voor doorlopende leerlijnen taal en rekenen. Doel is het verbeteren van de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen.WorkshopsSLO coördineert en verzorgt in opdracht van het ministerie van OCW gratis workshops over de referentieniveaus. Deze workshops richten zich op de overgangen tussen de onderwijssectoren. In overleg met SLO wordt bekeken of de workshop vooral moet informeren, of juist meer gericht is op de praktische toepassing van referentieniveaus.Ziewww.taalenrekenen.nl/referentiekader/scholing/workshop. Meer informatie: AVS, Wiel Botterweck,w.botterweck@avs.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.