Wetsvoorstel modernisering Participatiefonds aangenomen

Het wetsvoorstel voor de Modernisering van het Participatiefonds (Pf) en het op termijn beëindigen van de verplichte aansluiting bij Vervangingsfonds (Vf) is aangenomen door de Eerste Kamer. Dit betekent dat de Modernisering Pf op 1 augustus 2022 ingaat.

Uitgangspunt van de Modernisering is het behoud van personeel voor het po. De manier waarop de werkloosheidskosten vergoed worden, verandert en er komt meer nadruk te liggen op het voorkomen van verzuim en uitstroom van onderwijspersoneel.

Voor het Vervangingsfonds betekent de wetswijziging dat de verplichte aansluiting voor besturen op termijn komt te vervallen. De sociale partners (CNV, AOB, FVOV, AVS en de PO-Raad) kijken eerst naar de haalbaarheid hiervan. Voor schoolbesturen die nog niet zelf de vervangingskosten kunnen dragen, wordt indien nodig een vangnet opgezet. 

Met het instemmen met het amendement bij het wetsvoorstel zijn ook de bedrijfsgezondheidszorg (BGZ-)taken verankerd binnen de wettelijke taken van het Participatiefonds.

Links