Wetsvoorstel maatschappelijk stage VO aangenomen

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel over de verplichte maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs aangenomen. Het wetsvoorstel houdt in, dat leerlingen, die vanaf het schooljaar 2011 – 2012 instromen, verplicht een maatschappelijke stage van 30 klokuren moeten volgen.

De scholen moeten de stage in de schoolgids opnemen en als eindexameneis handhaven.
De inspectie is belast met de controle op de maatschappelijke stage.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.