Flexwerkers krijgen een sterkere rechtspositie, het ontslagrecht wordt eerlijker en de maximale duur van de Werkloosheidswet (WW) wordt ingekort. Dat staat in het wetsvoorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het wetsontwerp “Werk en Zekerheid” voor advies naar de Raad van State gestuurd. De basis voor het wetsontwerp vormt het sociaal akkoord uit april 2013. Het betreft aanpassingen van flexrecht, het ontslagrecht en de WW.

In het wetsvoorstel staat dat de rechtspositie van flexwerkers wordt versterkt. Werknemers met tijdelijke contracten kunnen bijvoorbeeld eerder aanspraak maken op een vaste benoeming. Het is de bedoeling om oneigenlijk gebruik van flexibele arbeidsvormen aan te pakken. Asscher wil voorkomen dat werknemers tegen hun zin langdurig op basis van tijdelijke contracten bij dezelfde werkgever moeten werken. In het wetsontwerp staat dat werknemers al na twee jaar, in plaats van drie, aanspraak mogen maken op een vast contract. De minister wil hiermee de grote verschillen inperken tussen flexwerkers en werknemers met een vast arbeidscontract.

Daarnaast kan het ontslagrecht in de ogen van Asscher eerlijker en eenvoudiger. Alle werknemers krijgen na een dienstverband van minimaal twee jaar recht op een vergoeding die kan worden gebruikt voor omscholing naar ander werk. De minister houdt vast aan preventieve toetsing en de wettelijke bescherming van werknemers tegen ongerechtvaardigd ontslag. In het voorstel staat dat alle werknemers, ook flexwerkers, na een arbeidsovereenkomst van ten minste twee jaar recht hebben op een wettelijk genormeerde vergoeding.

De wettelijke maximale duur van de WW wordt tussen 2016 en 2019 stap voor stap teruggebracht van 38 maanden naar twee jaar. In cao’s kunnen werkgevers en werknemers afspraken maken over aanvullingen. De WW wordt meer gericht op een snelle terugkeer naar de arbeidsmarkt.

De minister streeft er naar de verbeteringen voor flexwerkers vanaf 1 januari 2015 in te voeren en de veranderingen in ontslagrecht en WW vanaf 1 januari 2016 te laten ingaan.
 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws