‘Wetenschapsknooppunt’ voor ontwikkeling lesmateriaal

Staatssecretaris Dijksma heeft eind augustus in Nijmegen het eerste ‘wetenschapsknooppunt’ in Nederland geopend. In het Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit Nijmegen (WKRU) werken onderzoekers van de universiteit, docenten en pabo-studenten samen aan lesmateriaal waarmee kinderen op de basisschool kunnen experimenteren.Het wetenschapsknooppunt maakt onderdeel uit van het Excellentieprogramma Primair Onderwijs van het ministerie van OCW en laat basisschoolleerlingen van 6 tot 12 jaar zelf experimenterend en onderzoekend leren en kennismaken met wetenschappelijk onderzoek. Kinderen op de basisschool doen hier actief aan mee. Talentvolle leerlingen worden zo meer uitgedaagd en krijgen de kans om hun talenten te ontwikkelen en om te presteren. De Radboud Universiteit selecteert jaarlijks de wetenschappers met de beste, boeiendste of belangrijkste wetenschappelijke doorbraken. Via het knooppunt leren onderzoekers met behulp van mensen van de pabo in een begrijpelijke taal communiceren over hun onderzoek. Dat moet leiden tot lesprogramma’s en – materiaal voor de basisschool. Bij het wetenschapsknooppunt zijn vooral jongere onderzoekers van de universiteit en pabo-studenten actief. Leerkrachten uit het basisonderwijs kunnen er hun wetenschapskennis bijspijkeren via cursussen en workshops. Het wetenschapsknooppunt organiseert jaarlijks een reeks van activiteiten, zoals de winter- of zomerschool, ‘aio in de klas’, summercamps voor gemotiveerde/ talentvolle leerlingen uit het basisonderwijs, debatwedstrijden en werkbezoeken van schoolklassen aan de Radboud Universiteit. Binnen het Excellentieprogramma Primair Onderwijs zullen meerdere wetenschapsknooppunten gerealiseerd gaan worden.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.