De Arbo Unie heeft samen met het Verwey-Jonker Instituut een wetenschappelijk onderbouwde methode ontwikkeld om scholen en de omgeving veiliger te maken. De nieuwe methode, ‘Samen SchoolVeilig’, is geschikt voor alle schooltypen: PO, VO en BVE.‘Samen SchoolVeilig’ maakt leerlingen, ouders en personeel bewust van hun eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden. Deze methode levert een haarscherpe analyse van de sociale veiligheid op en rondom de school. Dit geeft concrete handvatten bij het bepalen en invoeren van veranderingen die van de school een prettiger leer- en werkplek maken.De eerste pijler van de veiligheidsanalyse is het in kaart brengen van de (beleving van) sociale veiligheid. Vanuit het perspectief van het onderwijzend personeel, het onderwijsondersteunend personeel, de leerlingen, de ouders en de zorgketen rondom de school. Ook worden de veranderkundige mogelijkheden van de school doorgelicht. Het resultaat is een op de school toegesneden veiligheids-en risicoprofiel. De onderzoekers koppelen het profiel aan één of meerdere preventieprogramma’s en bewezen oplossingsstrategieën.De tweede pijler van ‘Samen SchoolVeilig’ is de terugkoppeling in de school. Aan alle betrokken partijen worden de onderzoeksresultaten en concrete aanbevelingen gepresenteerd.De methode is met succes getest op vier scholen en zal vanaf nu landelijk uitgerold worden. Voor informatie over veiligheidsbeleid kunt u contact opnemen met de AVS: tel 030-2361010 .Meer informatie over het product “Samen SchoolVeilig” vindt u op:www.arbounie.nl en www.verwey-jonker.nlBronKader Primair 10 – juni 2007

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws