Wetenschappelijk onderzoek op school

Aanvragen onderwijs bewijs tot 15 december indienenAl eerder maakte het ministerie bekend 25 miljoen euro uit te trekken voor wetenschappelijk onderzoek naar wat werkt in het onderwijs. Hiervoor kan binnen het programma Onderwijs Bewijs geld worden verkregen. Tot 15 december 2008 kunnen aanvragen worden ingediend.Het geld is bedoeld voor het onderzoek, voor de opstartkosten van de innovatie, voor de innovatie zelf en voor de tijd die gemoeid is met het onderzoek en de innovatie. Ook wordt via internet een matching tool aangeboden om contact te leggen met wetenschappers die geïnteresseerd zijn in dezelfde onderwerpen. Er zijn op dit moment veel initiatieven in het onderwijs voor nieuwe methoden, activiteiten en projecten. Maar hoe effectief zijn die initiatieven? Is een plusklas bijvoorbeeld dé oplossing voor hoogbegaafde leerlingen? Maar een school is geen laboratorium waar je leerlingen en leerkrachten kunt isoleren en externe factoren voor 100 procent kunt buitensluiten. Dat maakt experimenteel onderzoek in de school lastig. Toch zijn er manieren om ook in de school onderzoek te doen. Wetenschappers kunnen daarbij helpen. Onderzoek in de school behoort niet tot de primaire taak van scholen. Daarom wordt er nog maar weinig onderzoek in scholen gedaan. Vooral in het primair onderwijs is wetenschappelijk onderzoek volgens experimenteel design zeer uitzonderlijk. Onderwijs Bewijs brengt daar verandering in; een actieprogramma waarbinnen instellingen voor funderend onderwijs, jeugdzorg en/ of voorschoolse educatie, samen met wetenschappers, experimenteel onderzoek kunnen verrichten naar de effecten van innovaties in het onderwijs op het gebied van hoogbegaafdheid, het lerarentekort, rekenen en taal en jeugdzorg. Het gaat om de wetenschappelijke onderbouwing van initiatieven, zodat voor de langere termijn wordt aangetoond wat het meest effectieve instrument is in de signalering en begeleiding van hoogbegaafde leerlingen.De exacte voorwaarden van het programma staan opwww.onderwijsbewijs.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.