Van alle topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector werkt 95 procent in 2013 voor een salaris onder de norm van de Wet Normering Topinkomens (WNT). In de 5 procent waar dat niet het geval was, valt de bezoldiging meestal onder het overgangsrecht. Dat blijkt uit de eerste WNT-jaarrapportage van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer.

Deze 5 procent bestaat uit 383 topbestuurders, 416 interne toezichthouders en 120 extern ingehuurde topbestuurders. De topbestuurders met een bezoldiging boven de toepasselijke norm verdienden gemiddeld meer dan 40.000 euro boven die norm.

In totaal zijn er zeven overtredingen op de bezoldigingsnorm of de norm voor
ontslagvergoedingen geconstateerd, waarbij inmiddels stappen zijn of worden gezet om het geld terug te vorderen.

Met de WNT wil de regering bovenmatige bezoldigingen van topfunctionarissen in de (semi)publieke sector naar een maatschappelijk meer aanvaardbaar, evenwichtig en verantwoord niveau terugbrengen. In 2013 mochten topfunctionarissen maximaal 228.599 euro aan bezoldiging ontvangen: 130 procent van het ministersalaris.

De uitvoering van de WNT is gestart in 2013. Omdat het de eerste jaarrapportage is, vormt het een nulmeting op grond waarvan in de toekomst trendanalyses mogelijk zullen zijn.
 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws