Wet modernisering onderwijstijd aangenomen door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft onlangs de wet modernisering onderwijstijd als hamerstuk aangenomen. Vanaf 1 augustus 2015 geldt er voor vo-scholen een urennorm voor de hele schoolloopbaan in plaats van per leerjaar. De wet modernisering onderwijstijd sluit aan op de afspraken die zijn gemaakt in het Nationaal Onderwijsakkoord.

De wet maakt een einde aan de slepende discussie over de 1040-urennorm. Vanaf 1 augustus, als de wet in werking treedt, kunnen vo-scholen zelf kiezen hoe zij hun onderwijsprogramma inrichten, mits het vastgestelde gemiddeld aantal uur per opleiding maar wordt gehaald. Voor vmbo is dit 3700 uur, havo 4700 uur en vwo 5700 uur. Leerlingen moeten daarnaast minimaal 189 dagen per jaar onderwijs krijgen.
Scholen krijgen door de invoering van de nieuwe wet meer vrijheid om een meer flexibel onderwijsprogramma in te voeren, bijvoorbeeld door aan de slag te gaan met gepersonaliseerd leren of flipping the classroom.

Transitieplan
Scholen moeten in een transitieplan de gevolgen van de nieuwe wet onderwijstijd voor de onderwijsplanning beschrijven, zo staat in artikel 8.4 van de CAO VO. In het transitieplan beschrijft de school de stappen die zij al dan niet gaat ondernemen, de omgang met eventuele vrijgevallen financiële middelen en de afspraken die de school maakt over het in te richten proces op de langere termijn. Ook kunnen scholen in het transitieplan kijken naar de effecten in het eerstvolgende schooljaar en omschrijven wat de ambities van de school zijn, het tijdspad hiervoor en hoe zij ouders, leerlingen en personeel hierin kunnen betrekken.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.