De inwerkingtreding van de wet Meer ruimte voor nieuwe scholen is vanwege de coronacrisis met een jaar uitgesteld. Dat laat het ministerie van OCW weten.
 
Het was vorige maand al duidelijk dat de wet niet per 1 juni aanstaande, wat oorspronkelijk de bedoeling was, van start kon gaan. De Eerste Kamer kon het wetsvoorstel, vanwege de coronacrisis, niet op tijd in behandeling nemen. Ook moet er nog veel geregeld en voorbereid worden voordat de nieuwe wet uitgevoerd kan worden. Regelingen moeten nog van kracht worden, een advieskader ingesteld en initiatiefnemers, gemeenten, bestaande besturen en alle andere betrokkenen hebben tijd nodig om goed voorbereid te starten.
 
Het ministerie van OCW meldt dat 1 juni 2021 het eerstvolgende moment is waarop de nieuwe systematiek van start kan gaan.

Links

Gerelateerd nieuws