De VO-sector heeft wat minimaal nodig is om werkstress aan te pakken vastgelegd in de Arbocatalogus-VO. Met deze toevoeging bevat de Arbocatalogus-VO nu de normen en oplossingsvoorbeelden van de grootste arbeidsrisico’s in het voortgezet onderwijs en biedt daarmee duidelijke aanknopingspunten om een veilig en gezond werk- en leerklimaat te creëren.
De werkstressnorm beschrijft de stappen die nodig zijn om tot een gedegen en gedragen aanpak van werkstress te komen. Van elke onderwijswerkgever wordt verwacht dat hij beleid voert om het risico op werkstress te voorkomen of te beperken.
Arbo – en dus ook werkstress – is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het slagen van werkstresspreventie is dan ook afhankelijk van de samenwerking tussen werkgever en werknemer. De eerste heeft vooral zeggenschap over (het wegnemen van) organisatie gebonden oorzaken van werkstress. De werknemer is primair verantwoordelijk voor o.a. een goede balans tussen inzet en herstel, melden van ‘energielekken’ en de eigen (professionele) ontwikkeling.
De norm benadrukt het cyclische karakter van de beleidsvoering. Maatregelen en interventies moeten regelmatig getoetst worden aan de daarmee opgedane ervaringen en resultaten. Alleen zo kan geleerd worden en kunnen ‘oplossingen ’ worden gevonden.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws