Werkgevers in het onderwijs moeten de werkgeversbijdrage voor kinderopvang, die rechtstreeks aan de werknemer wordt uitbetaald door Accounting Plaza, voortaan opnemen in de loonadministratie.Vorig jaar hoefde dat nog niet, maar dit jaar eist de fiscus dat wel. Accounting Plaza zal (via de administratiekantoren) aan de werkgever doorgeven hoeveel werkgeversbijdrage kinderopvang zij in 2006 aan individuele werknemers heeft betaald. Met de administratiekantoren zijn afspraken gemaakt over de opname van deze gegevens in de loonadministratie. Werknemers (ouders) zullen de betaalde werkgeversbijdrage in december 2006 op hun salarisstrook terugzien. Werkgevers dienen hun werknemers die een bijdrage in de kinderopvang hebben ontvangen, hiervan op de hoogte te stellen.Meer informatie:www.accountingplaza.nl/kinderopvang

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws