Er is nu al een tekort aan onderwijspersoneel en kijkend naar de uitstroomcijfers verwachten we dat er straks per school grofweg een of twee leerkrachten tekort zijn. Een werkervaringsplek kan iemand over de streep trekken om weer het onderwijs in te gaan.

Om wie gaat het?

Scholen bieden een werkervaringsplaats aan voor een periode van vijftien weken. Op die manier geven scholen onderwijskrachten die het werk willen hervatten een nieuwe kans in het onderwijs. Het gaat vaak om bevlogen mensen met kwaliteit die enige tijd uit het onderwijs zijn geweest. Bijvoorbeeld doordat ze in een andere sector hebben gewerkt, ziek zijn geweest of behoefte hebben aan een nieuwe rol in het onderwijs.

Voor wie een tijdje uit het arbeidsproces is, is het soms lastig om meteen in een betaalde baan aan de slag te gaan, ondanks dat de motivatie groot is. Een werkervaringsplaats (stage) kan dan een uitkomst bieden. Al dan niet met extra begeleiding door een mentor vanuit VfPf kan iemand weer werkritme, kennis, ervaring en vertrouwen opbouwen. 

Wat is een werkervaringsplaats?

Voor een school die zo’n plaats aanbiedt, betekent het direct extra handen beschikbaar gedurende enkele weken of maanden – dat is maatwerk. Er zit geen contract aan vast, het gaat om elkaar leren kennen en de medewerker de kans geven zich te ontwikkelen. Die potentiële toekomstige collega kan daarna een vervolgstap zetten naar werk; binnen de school die de plaats aanbood of op een andere plek in de regio. Meer informatie? Neem contact op met het VfPf op 088 – 837 30 30 (elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur).

Gerelateerd nieuws