Werkende ouders: ‘Maak vaart met kindcentra’

De Stichting Voor Werkende Ouders (VWO) pleitte recentelijk voor een betere werk- en gezinbalans tijdens de bijeenkomst Arbeid en Zorg van de ministeries van SZW, OCW en VWS. Volgens de stichting begint de tijd echt te dringen om met goede oplossingen te komen, zodat de motor van de economie kan blijven draaien.

Stichting VWO ziet hoe de druk op ouders groter wordt. In het spitsuur van het leven moeten ouders zorg dragen voor hun kinderen, de zorg voor hun eigen ouders en de verantwoordelijkheden van een baan. De bezuinigingen op de kinderopvang hebben deze druk vergroot. De stichting vreest dat de druk die de vergrijzing op de schouders van werkende ouders gaat leggen onhoudbaar wordt als er nu niet wordt ingegrepen. De stichting pleit er daarom voor om vaart te maken met het stimuleren van de ontwikkeling van integrale kindcentra voor 0-12 jarigen, waarin onderwijs en kinderopvang, naast sport, cultuur, jeugdzorg en welzijn met elkaar samenwerken. 

Marjet Winsemius, directeur VWO: “Je kan niet verwachten dat de motor van de economie blijft draaien als je er onderdelen uithaalt. Het is nu tijd om de juiste onderdelen terug te zetten met een blik op de toekomst. Dat vraagt onder andere om integrale kindcentra, langer vaderschapsverlof en de mogelijkheid tot flexibel werken.”
 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.