Ook voor het schooljaar 2021 – 2022 zijn er gelden beschikbaar voor de werkdrukvermindering. Het ministerie van OCW heeft hiervoor een tool gemaakt.

De bedragen voor genoemd schooljaar zijn:
Basisonderwijs:                            € 252,78;
Speciaal basisonderwijs:             € 379,17;
(voortgezet) speciaal onderwijs: € 505,56 per leerling.

Deze middelen zijn structureel en worden verstrekt via het budget personeels- en arbeidsmarktbeleid.

Dit budget wordt uitgekeerd als een bedrag per leerling op het niveau van BRIN. De leerlingen van een nevenvestiging worden daardoor toegerekend aan de hoofdlocatie. Hierbij wordt gekeken naar het aantal leerlingen op 1 oktober voorgaand schooljaar. Voor 2020/2021 wordt dus gekeken naar het leerlingaantal per 1 oktober 2020. Is het BRIN-nummer van je school niet bekend? Deze is te vinden via: https://www.duo.nl/zakelijk/instellingsinformatie.jsp.

Het bedrag voor je school is te berekenen met de Tool werkdrukmiddelen (zie downloads).

Gerelateerd nieuws