Werkdrukmiddelen schooljaar 2021-2022

Ook aankomend schooljaar stelt het kabinet geld beschikbaar om de werkdruk in het primair onderwijs tegen te gaan. Dat meldt het ministerie van OCW. Voor schooljaar 2021-2022 gaat het om een bedrag van 400 miljoen euro.

Dat betekent dat scholen in het regulier basisonderwijs 252 euro per leerling ontvangen. Het speciaal basisonderwijs ontvangt 379 euro per leerling en het (voortgezet) speciaal onderwijs ontvangt 505 euro per leerling. Schoolteams beslissen zelf over de besteding van de werkdrukmiddelen en de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op de besteding. Scholen kunnen via een rekentool op de website van de AVS bekijken hoeveel werkdrukmiddelen zij krijgen.

Links