Honderden leerkrachten van PO in Actie stonden gisteren voor de Tweede Kamer om te laten zien dat de werkdruk in het po echt omlaag moet. Veel woordvoerders vinden het ook tijd voor actie, maar andere fracties en staatssecretaris Dekker van Onderwijs zeggen dat eerst de formatie moet worden afgewacht.
 
De hoge werkdruk stond centraal in het Algemeen Overleg. Er is een stijging van het aantal burn-out klachten, 80 procent van de leraren werkt over en er is sprake van een hoog ziekteverzuim. Kamerlid Westerveld (GroenLinks) geeft aan dat dit schadelijk is voor de gezondheid van leraren, maar ook voor het onderwijs zelf. In het debat is ook geconstateerd dat de werkdruk alleen in een samenhangend pakket van maatregelen rond onder andere klassengrootte, lestijden, handen in de klas en administratieve lasten verlaagd kan worden. Er is niet één oplossing.

werkdruk-debat_0.jpg
Honderden leerkrachten vanuit PO in Actie waren op 10 mei in Den Haag om de Tweede Kamer te laten zien dat de werkdruk in hun sector echt omlaag moet.
 

De politici erkennen en herkennen dat er problemen zijn, en ook dat er geïnvesteerd moet worden. De standpunten lopen uiteen als het gaat om de reden waarom leraren het zo druk hebben. Veel woordvoerders wijzen op grote klassen, leerlingen die vanwege Passend onderwijs meer aandacht nodig hebben en het lerarentekort, maar vooral op de papieren rompslomp waarmee leraren te maken hebben. Door de administratieve lasten komen leerkrachten niet genoeg aan lesgeven toe, stellen DENK, CDA en PvdA. Scholen en samenwerkingsverbanden leggen vaak zelf die verplichtingen aan leraren op, en niet de onderwijsinspectie, stelt Beertema (PVV). Dekker sluit zich hierbij aan. AVS-voorzitter Petra van Haren, die bij het debat aanwezig was: “Terecht is in het debat ook herhaaldelijk benoemd dat samenwerkingsverbanden en besturen ook zelf administratieve last veroorzaken waar de sector zelf naar moet kijken.”
 
Van Haren: “In het debat is herhaaldelijk benoemd dat de schoolleider een belangrijke rol heeft bij het veroorzaken of wegnemen van administratieve lasten.” Van Haren is het eens met  de staatssecretaris dat het belangrijk is de dialoog aan te gaan in de school als er ‘overbodige administratie’ wordt beleefd. “De rol van de schoolleider is hierbij heel belangrijk, zowel in het gesprek als in het beperken van de administratieve last die wij onszelf opleggen.”
 
Rog (CDA) moet de aanwezige leraren op de publieke tribune teleurstellen: concrete maatregelen kunnen op dit moment nog niet genomen worden, maar pas in de formatie. Ook Dekker benadrukt: “Ik sta hier als demissionair staatssecretaris en kan geen uitspraken doen over wat er uit de formatie komt.”

De Kamer stemt op 16 mei over de ingediende moties.
In RTL Late Night van woensdagavond 10 mei gaven de initiatiefnemers Jan van de Ven en Thijs Roovers van PO in Actie aan dat ze teleurgesteld waren over de uitkomst.
 

 

 

Links

Gerelateerd nieuws