Het vertrouwen onder leerkrachten in Passend onderwijs is sterk afgenomen. 93 procent van de leerkrachten zegt dat de werkdruk door Passend onderwijs is toegenomen. Maar liefst 90 procent zegt te weinig tijd te hebben voor de extra ondersteuning die ze moeten bieden. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 1.000 po-leerkrachten door DUO Onderwijsonderzoek & Advies in samenwerking met tv-programma De Monitor (KRO-NCRV).
 
Bijna driekwart (74 procent) van de leerkrachten geeft aan een of meerdere leerlingen in de klas te hebben die, in hun ogen, beter af zouden zijn in het speciaal onderwijs. Bovendien is volgens meer dan negen op de tien leerkrachten (93 procent) de werkdruk door Passend onderwijs toegenomen. Als belangrijkste oorzaak voor deze toegenomen werkdruk noemt 62 procent het groeiend aantal leerlingen in de klas dat extra ondersteuning nodig heeft. Gemiddeld hebben de ondervraagde leerkrachten vijf van deze leerlingen in de klas. Volgens 79 procent gaat al die extra aandacht voor deze leerlingen ten koste van de aandacht voor de ‘gewone’ leerling.
 
Het vertrouwen in Passend onderwijs is sterk afgenomen. Bijna twee derde (62 procent) heeft er geen vertrouwen in dat Passend onderwijs op hun school binnen twee jaar een succes is. Vorig jaar was dat nog 43 procent. Hoewel leerkrachten van reguliere basisscholen met de Wet passend onderwijs (in 2014 ingevoerd) een grotere verantwoordelijkheid hebben gekregen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, geeft slechts 24 procent aan dat leerkrachten op hun school voldoende worden (bij)geschoold op dit gebied.
 
 
Het tv-programma De Monitor, dat op zondag 1 oktober om 22.35 uur het dossier passend onderwijs uitzond op NPO 2, laat verder zien dat jaarlijks  2,4 miljard euro wordt uitgetrokken voor Passend onderwijs. Maar uit een rapport van de Rekenkamer blijkt dat het totaal onduidelijk is of dit geld ook echt ten goede komt aan zorgleerlingen. En wat vooral opvallend is: er blijken grote verschillen te zijn tussen scholen. Met de komst van Passend onderwijs is het aan de scholen zelf om te bepalen welke ondersteuning zij wel kunnen bieden, en welke niet. En zo kan een kind in de ene plaats prima meedraaien op een reguliere school, terwijl het elders naar het speciaal onderwijs moet.

Links

Gerelateerd nieuws