Schoolleiders in het primair onderwijs hebben al enorm veel werkdrukverlagende maatregelen genomen, blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders. AVS-voorzitter Petra van Haren: “Dit staat haaks op de beeldvorming van de politiek en minister Slob, die vindt dat er eerst concrete plannen moeten liggen om de werkdruk terug te dringen, voordat de 450 miljoen wordt vrijgegeven aan de sector.” De AVS stuurde de Tweede Kamer op 11 december dan ook een brief met de peilingresultaten waarin zij met klém vraagt de middelen voor werkdrukbeperking naar voren te halen en per direct toe te kennen aan de scholen.
 
Ruim 1.500 schoolleiders hebben aangegeven dat ze de afgelopen twee jaar werkdrukverlagende maatregelen hebben genomen in de school, vooral binnen de mogelijkheden die zij nu hebben. Toch is er méér nodig, want de werkdruk is nog steeds té hoog. Dat blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders afgelopen week. Meer dan driekwart van de schoolleiders steunt de staking van de leerkrachten voor de claim voor salarisverhoging en werkdrukverlaging, een kwart staakt zelf ook.
 
Meer handen

Minder overleggen en een betere verdeling van werk in de 40-urige werkweek staan bovenaan de lijst van maatregelen die door de schoolleiders al zijn genomen om de werkdruk te verlagen. Gevolgd door het aannemen van een conciërge, administratieve ondersteuning en meer handen in de klas. “Met name op dit punt is er meer nodig om de werkdrukverlichting verder in te vullen”, zegt Van Haren. Verder worden door de schoolleiders genoemd dat activiteiten zijn geschrapt, een eventmanager is aangesteld en er geen avondactiviteiten meer zijn voor leerkrachten. Ook hebben leerkrachten cursussen gevolgd, zoals omgaan met stress, van werkdruk naar werkgeluk of timemanagement. Groeps- en individuele handelingsplannen zijn afgeschaft. En er zijn andere mensen dan de groepsleerkrachten ingezet in de school, zoals vrijwilligers, stagiaires administratie, studenten, ouders en vakleerkrachten. Ook is kritisch gekeken naar de zorgstructuur, schooltaken en leerlingenadministratie.

Middelen
De sector begrijpt niet dat er ‘in Den Haag’ niet wordt gezien hoeveel inspanningen de scholen reeds doen en dat het knelpunt vooral ligt bij voldoende middelen op schoolniveau om dit verder uit te bouwen. Of zoals een schoolleider het in de peiling verwoordde: ‘Geef mij de middelen voor werkdrukvermindering en ik heb ze morgen ingezet!’ De AVS vraagt in een brief, die zij op 11 december aan de Tweede Kamer stuurde naar aanleiding van de peilingresultaten, dan ook met klém om de middelen voor werkdrukbeperking naar voren te halen en per direct toe te kennen aan de scholen, zodat er meteen actie op kan worden ondernomen. “Er komen zeer urgente signalen uit de sector dat de extra middelen voor werkdrukvermindering NÚ nodig zijn.”

 

Downloads

Gerelateerd nieuws