Werkcongres en onderwijsestafette Staat van het Onderwijs

Op 11 mei houdt de Inspectie van het Onderwijs een werkcongres in Rotterdam over het rapport de Staat van het Onderwijs 2022. Tussen 13 april en 11 mei kan het onderwijsveld onderling in gesprek gaan over oplossingsrichtingen voor de thema’s kansengelijkheid en basisvaardigheden. Op de website van de Staat van het Onderwijs 2022 staan alle uitkomsten van de estafette, waar de AVS ook aan bijdraagt. 

De AVS doet ook mee aan de Onderwijsestafette en heeft een oplossingsrichting aangegeven voor de thema’s kansengelijkheid en basisvaardigheden (taal, rekenen, burgerschap). Deze worden tussen 14 april en 10 mei gepubliceerd op de website https://destaatvanhetonderwijs2022.nl/estafette/

De oplossingsrichtingen zijn ook onderwerp van gesprek tijdens het congres op 11 mei. Tijdens dit werkcongres staan de thema’s kansengelijkheid en basisvaardigheden centraal en worden de oplossingen verkend die in de Onderwijsestafette zijn aangeleverd door partijen uit het veld. Zowel wetenschappers als professionals uit de onderwijspraktijk (leraren, schoolleiders en bestuurders) werken hieraan mee.

Het congres De Staat van het Onderwijs 2022 vindt plaats op woensdag 11 mei in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam van 14.30 tot 20.00 uur (inclusief diner). Deelname is gratis. Je kunt je online aanmelden.

Link