Werk mee aan monitoring van werkdruk

Onderzoeks- en adviesbureau Oberon onderzoekt in opdracht van OCW hoe het is gesteld met de ontwikkeling van de werkdruk in het primair onderwijs en de rol van het Werkdrukakkoord daarin. Een steekproef van schoolleiders heeft begin maart een uitnodiging gekregen om een (korte) vragenlijst in te vullen.AVS wijst op het belang van dit onderzoek: als je de vragenlijst hebt ontvangen, vul deze dan voor 21 april in en geef deze ook door aan je team.

Met het Werkdrukakkoord tussen kabinet en sociale partners krijgen alle scholen voor primair onderwijs extra geld om de werkdruk aan te pakken. Het gaat daarbij om de werkdruk van het hele team, dus leraren, assistenten, schoolleidingen ondersteunend personeel.

De AVS is vertegenwoordigd in dit overleg over het werkdrukakkoord. Voor een goed inzicht in de resultaten van het akkoord is deelname van de schoolleiders aan de enquête van groot belang, dus AVS en Oberon hopen op een hoge respons. Als dank verloot Oberon onder degenen die de vragenlijst volledig invullen een serie cadeaubonnen van 20 euro.

Heb je vragen over het onderzoek? Stuur dan een e-mail naar werkdrukakkoord@oberon.eu

Link