Werk jij mee aan Ontwikkelkracht?

Wie werkt komend schooljaar mee aan kansrijke aanpakken om leraren te behouden en/of taalonderwijs te verbeteren? Er zijn nog wat plekken voor leraren(teams) over in t TeacherLab en TaalLab van Ontwikkelkracht. Meld jezelf en je teamleden aan  voor de co-creatielabs van Education Lab Netherlands. Ook kun je subsidie aanvragen om expertschoolleider te worden als je aantoonbaar bekwaam bent in een bewezen effectieve aanpak of onderzoeks- en verbetercultuurwerkwijze.

Het programma Ontwikkelkracht is tot stand gekomen om de kwaliteit van het onderwijs in Nederland duurzaam te verbeteren. Een brede coalitie van partijen uit het onderwijsveld en de wetenschap hebben het initiatief genomen voor het programma. AVS -als mede-ondertekenaar van de werkagenda ‘Samen voor het beste onderwijs’- is mede-aanjager van dit denken en wil scholen betrekken bij deze ontwikkeling. Ontwikkelkracht wordt gefinancierd uit het Nationaal Groeifonds. Met de middelen uit het fonds investeert de overheid en de coalitie de komende 10 jaar in het lerend vermogen en de kennisinfrastructuur van het onderwijs. Tot en met 31 augustus 2023 kan een bevoegd gezag subsidie aanvragen.

Het programma Ontwikkelkracht bouwt een netwerk van expertscholen op. Dat zijn scholen die duurzaam evidence-informed werken, een sterke onderzoeks- en verbetercultuur hebben en een aantoonbaar effectieve werkwijze hanteren. Deze scholen helpen andere scholen om op dezelfde manier te werken. Ze kunnen ook andere leraren en schoolleiders trainen om expert te worden in hun vakgebied.

Ontwikkelkracht is er voor leraren en schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs, die de ontwikkeling van hun leerlingen en hun eigen vakmanschap willen versterken. Het programma verbindt de kracht van de onderwijspraktijk met inzichten uit onderzoek. Met de tegemoetkoming krijgen scholen ruimte om mensen en tijd vrij te maken om deel te nemen aan Ontwikkelkracht.

Links