De eerste voortgangsrapportage van de Kennis en Innovatie Agenda 2011-2020 (KIA Foto) laat een gemengd beeld zien van de vooruitgang van de Nederlandse kennissamenleving. Er blijkt veel werk aan de winkel om in 2020 in de top 5 van kenniseconomieën te staan.Onderzoek en delen van het onderwijs behoren nog tot de wereldtop. Ook zijn de private investeringen in het onderwijs hoog, maar het merendeel van de doelstellingen wordt echter nog niet gehaald. Zo schiet de professionalisering van leerkrachten tekort en de Nederlandse overheid is geen topinvesteerder in onderwijs en onderzoek. De Kennis en Innovatie Agenda pleitte voor extra publieke investeringen van twee miljard euro per jaar, ten opzichte van het KIAbasispad, om op het niveau te komen van de best presterende kennis- en innovatielanden. De KIA-coalitie, met onder meer Alexander Rinnooy Kan, pleit voor een betere samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, scholen en onderzoeksinstellingen, en effectievere inzet van bestaande middelen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen

  • Inschrijving EU-schoolfruit geopend

  • Voldoende personeel grote zorg voor schoolleiders