De KVLO, de organisatie voor medewerkers in de lichamelijke opvoeding, bestaat 150 jaar. Dat wordt onder andere gevierd door een offi cieus wereldrecord te vestigen om zoveel mogelijk jongeren in Nederland in beweging te krijgen tijdens de Nationale Sportweek van 21 tot 28 april aanstaande.

De actie ‘Doede360’ is een speciaal ontwikkelde dans op de muziek waarmee de KVLO zoveel mogelijk jongeren in beweging wil krijgen. Uitleg over hoe de dans eruitziet en hoe scholen en verenigingen mee kunnen doen aan de wereldrecordpoging, is te vinden op www.doede360.nl. Onder andere voetballers Luuk en Siem de Jong, Charly Luske, Ali B, schaatser Stefan Groothuis, oud-coach van Jong Oranje Foppe de Haan, Tygo Gernandt en rolstoelbasketballer Marc de Hond geven het goede voorbeeld. De KVLO vindt dat elk kind in Nederland de mogelijkheid zou moeten hebben om in de vrije tijd te kunnen sporten. Voor sommigen is die mogelijkheid echter zeer beperkt vanwege het ontbreken van voldoende middelen. Door middel van een fi nanciële bijdrage kan het Jeugdsportfonds deze jongeren een kans geven ook lid te worden van een sportvereniging. De KVLO verbindt de actie, waar overigens ook volwassenen aan mee kunnen doen, aan dit goede doel en vraagt de deelnemers aan Doede360 zich te laten sponsoren. Het op te halen bedrag gaat rechtstreeks naar het Jeugdsportfonds.

Meer informatie: www.doede360.nl en www.kvlo150.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws