Welke school wordt de SPORTIEFSTE van Nederland?

Op woensdag 23 maart 2022 vindt de uitreiking voor de ‘Sportiefste Speciaal Onderwijs school van Nederland’ en ‘Sportiefste Basisschool van Nederland’ plaats in Groningen. De basisschool is dé plek waar alle kinderen komen, inclusief kwetsbare groepen. Het is daardoor ook de plek om op een structurele manier voor voldoende en goed bewegen te zorgen.

Tijdens de lockdowns holden de motorische vaardigheden van kleuters en minst vaardige kinderen achteruit, stelde het Mulier Instituut vast. Daarnaast zitten onze kinderen het meest stil van de kinderen in de ons omringende landen, namelijk ruim 7 uur per dag.

De scholen die strijden om de titel zijn voorbeeldscholen voor andere scholen op het gebied van het maken van beweegbeleid. Zij hebben allen een uitmuntend aanbod van 2+1+2, dat is geborgd in het schoolbeleid. Op die manier stimuleren zij hun leerlingen om een actieve en gezonde leefstijl te ontwikkelen.

De volgende basisscholen zijn genomineerd:

  1. OBS Houtrust – Den Haag
  2. Johannesschool – Arnhem
  3. CBS Het Lichtpunt – Rhoon
  4. Thomas van Aquinoschool – Sneek
  5. CBS De Waterhof – Delft

En in het SO zijn de volgende scholen genomineerd:

  1. SO De Hertog – Tiel
  2. SO De Ommezwaai – Arnhem

De KVLO (Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding), Kenniscentrum Sport en Bewegen, NOC*NSF en Stichting Special Heroes Nederland organiseren deze verkiezing.

Links