De afgelopen tijd ontving de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) allerlei klachten over de uitvoering van coronamaatregelen op scholen. Bijvoorbeeld over de invoering van de mondkapjesplicht of het volgen van quarantaineregels bij een positieve coronatest. In een overzichtsartikel op onderwijsgeschillen.nl wordt de vraag beantwoord welke klachten de LKC wel en niet kan behandelen.

De voorbeelden in het overzichtsartikel laten de variëteit aan klachten zien waar de LKC mee te maken kreeg. Klachten gaan onder andere over het al dan niet geven van fysiek onderwijs of over het niet openen van een school, terwijl de schoolsluiting al beëindigd is. Andere klachten gaan bijvoorbeeld over onvoldoende afstandsonderwijs, het afnemen van zelftesten voor een schoolreisje zonder expliciete toestemming van de ouders of het niet bieden van de mogelijkheid om toetsen thuis te maken. Hoe oordeelde de LKC in deze klachten en hoeveel klachten waren er?

3.422 scholen in het primair en voortgezet onderwijs zijn aangesloten bij de LKC om klachten van ouders en medewerkers over gedrag en beslissingen van de school professioneel te laten behandelen. De LKC geeft een advies aan de school. In dit advies staat of de klacht gegrond is: heeft de klager gelijk gekregen en is er sprake van onzorgvuldigheid of niet. Eventueel kan de LKC aan het schoolbestuur aanvullende maatregelen aanbevelen.

Voorbeelden van klachten die de LKC wel behandelde zijn te vinden in het artikel op de website van onderwijsgeschillen.nl

Links