Leergang Positief onderwijs

Positief Onderwijs is een manier van onderwijs organiseren waarbij het welbevinden van leerling en leraar centraal staan. “Leerlingen en leraren moeten beiden goed in hun vel zitten om zich te kunnen ontwikkelen. De schoolleider kan dit stimuleren door anders te gaan waarnemen, denken en doen.”

Positief Onderwijs is de doorvertaling van de al enige decennia bestaande stroming ‘positieve psychologie’ naar het onderwijs. “De kern daarvan is dat welbevinden de enige modus is waarbinnen je je kunt ontwikkelen”, zegt Koos Stienstra, directeur van een zorgpraktijk voor kinderen met gedragsproblemen en een van de twee programmaleiders van de nieuwe leergang Positief Onderwijs voor Schoolleiders. “Met de AVS Academie zijn we nagegaan wat het onderwijs kan leren van de gezondheidszorg. Samen met AVS-voorzitter Petra van Haren heb ik de white paper ‘Anders denken door anders te kijken’ gemaakt, waarin we de filosofie ontvouwen.”

Anders waarnemen

Het onderwijs heeft behoefte aan positieve impulsen, met name op het gebied van Passend onderwijs. “Het systeem loopt vast, Passend onderwijs lukt niet altijd. Gemeentes worstelen met jeugdzorg en scholen komen handen te kort. Dat komt voor een groot deel doordat we de dingen doen die we altijd al deden”, zegt Bart Kloppenburg, die samen met Stienstra de leergang verzorgt. Kloppenburg is, na een loopbaan als leraar en schoolleider, nu directeur van een expertisecentrum en coördinator van een samenwerkingsverband. “Met deze leergang willen we schoolleiders stimuleren anders te gaan waarnemen, denken, durven en doen. Uit alle onderzoeken komt naar voren dat de schoolleider cruciaal is als het gaat om een cultuurverandering in een school. Daarvoor is het belangrijk dat de schoolleider een positieve grondhouding heeft en het team kan stimuleren om vanuit vertrouwen en professionele kwetsbaarheid te veranderen naar een positieve school.” Scholen hebben meer ruimte om het onderwijs naar eigen goeddunken in te richten dan ze vaak denken. Eventuele angst voor het oordeel van de inspectie is onnodig, zegt Kloppenburg. “Het onderwijs gijzelt zichzelf op die manier. Die kramp is niet nodig. Ook dat bespreken we in de leergang.”

Pedagogisch partnerschap

Positief Onderwijs betekent mensen in een situatie brengen waarin ze goed in hun vel zitten. Kloppenburg: “Leer- en gedragsproblemen ontstaan vaak doordat kinderen aan dezelfde normen moeten voldoen. Bij een afwijkende ondersteunings- of onderwijsbehoefte ligt overprikkeling of over- of ondervraging op de loer. Tegelijk zien we dat ouders vaker naar de leerkracht wijzen, als een kind zich niet goed ontwikkelt. Daarom is pedagogisch partnerschap essentieel bij Positief Onderwijs.” Daarnaast is een goede relatie met andere partners waarmee de school samenwerkt, zoals Jeugdzorg, van belang.

De leergang Positief Onderwijs bestaat uit drie dagen. De eerste dag staat in het teken van theorie en praktijk, daarna gaan de deelnemers met de eigen vragen in hun school aan het werk. Ze krijgen handvatten om de uitgangspunten van Positief Onderwijs te verbinden met de eigen visie van de school en te onderzoeken wat dit vraagt van de interne organisatie. Dag twee staat in het teken van intervisie: de deelnemers bespreken hun ervaringen. Op dag drie wordt de leergang afgesloten en kunnen de schoolleiders concreet aan de slag.

Meer informatie over deze leergang

AVS Academie

De AVS Academie biedt een samenhangend, modern en actueel professionaliseringsaanbod voor elk niveau van leiderschap en ten aanzien van diverse thematiek (governance, organisatie- en leiderschapsontwikkeling, bedrijfsvoering, financiën, personeelsbeleid, communicatie, schoolomgeving en Passend onderwijs).

Meer informatie over ons aanbod

Kader Primair
Dit artikel heeft in Kader Primair gestaan. AVS-leden ontvangen Kader Primair maandelijks op de mat. Nog geen lid? Bekijk hier eerder verschenen nummers, word lid en ontvang voortaan ook iedere maand een kersvers exemplaar in de brievenbus!

Gerelateerd nieuws