Weinig vriendjes leidt tot meer agressie

PromotieonderzoekKinderen die geen vrienden hadden in het begin van de basisschool, vertonen later meer agressie dan kinderen met vrienden. Dit concludeert Hanneke Palmen, promovenda aan de Universiteit van Utrecht.Juist kinderen zonder vrienden doen het ook op andere gebieden niet zo goed in de bovenbouw. Deze kinderen worden later minder aardig gevonden door hun klasgenoten en zijn eenzamer dan kinderen met (agressieve of niet-agressieve) vrienden. Uit het proefschrift blijkt verder dat kinderen die in het begin van de basisschool vooral met agressieve vrienden omgaan, later meer agressie vertonen dan kinderen met voornamelijk nietagressieve vrienden. Kinderen met agressieve vrienden presteerden even goed op school, ervoeren in gelijke mate gevoelens van eenzaamheid, en werden, ondanks hun agressie, net zo aardig gevonden door hun klasgenoten als kinderen met niet-agressieve vrienden. De vriendschappen van agressieve kinderen op de reguliere basisschool blijken van dezelfde goede kwaliteit te zijn als de vriendschappen van niet-agressieve kinderen. Een deel van de agressieve groep, namelijk agressieve kinderen die toch voldoende sociale vaardigheden hebben, heeft zelfs dezelfde kwaliteit vriendschapsrelaties als de groep pro-sociale kinderen.Hanneke Palmen promoveerde op 15 juni met haar onderzoek getiteld Friendship and aggression in elementary school. The friendships of aggressive children and the effects of having aggressive friends.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.