Hoewel er ruim 11.000 mensen uit het primair onderwijs een werkloosheidsuitkering ontvangen, is er maar een klein deel dat wil terugkeren voor de klas. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Stille reserve in de WW’ van Regioplan, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW.

Van deze 11.000 personen beschikt bijna 90 procent over een onderwijsbevoegdheid: ruim voldoende om de bestaande tekorten mee in te vullen. Maar dit ligt niet zo eenvoudig. Er zijn diverse factoren waarom veel medewerkers niet willen terugkeren. Deze belemmeringen hebben te maken met onder andere de gezondheid, de leeftijd (bijna met pensioen), de verhuisbereidheid of de grote werkdruk.

Regioplan deelt de WW’ers in drie groepen in:

  • laag potentieel (29 procent): geeft aan niet meer te willen werken;
  • gemiddeld potentieel (48 procent): geeft aan wel te willen werken, maar niet als leerkracht in het primair onderwijs;
  • hoog potentieel (23 procent): geeft aan te willen werken als leerkracht in het primair onderwijs.

 
De onderzoekers verwachten dat het in de groep met hoog potentieel om circa 1.250 personen gaat die mogelijk terug kunnen en willen keren als leerkracht. Daarnaast verwachten ze dat er in de groep met gemiddeld potentieel nog eens hooguit 1.500 personen als reële herintreder kunnen worden geduid.
De WW-populatie is niet evenredig verdeeld over het land. In krimpregio’s met dalende leerlingenaantallen, zoals Noordoost-Nederland, Gelderland en Limburg, zijn relatief veel leerkrachten werkloos.

Voorwaarden voor re-integratie
WW’ers noemen kleinere klassen, minder administratie en het verlagen van de werkdruk als voorwaarde voor re-integratie. Ook noemt men het werken als invalkracht als concrete oplossing om weer te gaan werken, vanwege de lagere werkdruk en administratieve last bij invalwerk. WW’ers denken ook sneller een baan te kunnen vinden als ze hulp krijgen bij het solliciteren.

Downloads

Gerelateerd nieuws