Weinig besturen nemen aanpak boventalligheid in beleid op

Schoolbesturen kunnen meer doen om boventallig personeel in dienst te houden. Het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs geeft in het onderzoeksrapport ‘Behoud van boventalligen’ tips en voorbeelden aan schoolbesturen over hoe zij dit kunnen aanpakken.

Door dalende leerlingenaantallen, stijgende kosten en bezuinigingen kampen steeds meer schoolbesturen met financiële tekorten. De reserves drogen op, waardoor voor veel medewerkers de toekomst in het primair onderwijs onzeker is. Toch moeten scholen voorkomen dat veel personeel het onderwijs verlaat, omdat vanaf 2016 een tekort aan arbeidskrachten dreigt door het grote aantal leerkrachten dat dan de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Het Arbeidsmarktplatform PO, waarin werknemersorganisaties en werkgeversorganisaties in het onderwijs samenwerken, constateert dat schoolbesturen nog te weinig anticiperen op de turbulente ontwikkelingen. Weinig besturen hebben de aanpak van boventalligheid opgenomen in het beleid. Het platform adviseert scholen dan ook om zo vroeg en nauwkeurig mogelijk de personele ontwikkelingen in beeld te brengen. Ook krijgen schoolbesturen het advies om een mobiliteitsmarkt te organiseren om het personeel binnen de scholen te laten netwerken en een overstap te vergemakkelijken. Medewerkers zouden mobiliteit als een vanzelfsprekende stap in hun loopbanen moeten zien, vindt het platform. Daarnaast wordt scholen aangeraden om de samenwerking binnen de regio op te zoeken en specifieke kwaliteiten van medewerkers breder in te zetten.

Ontslag kan in een enkele geval vermeden worden doordat enkele medewerkers tijdelijk minder gaan werken of als een werknemer een sabbatical opneemt. Ook blijkt uit de praktijk dat ouder personeel, onder voorwaarden, bereid is om een stap opzij te doen. Daarnaast zijn enkele besturen er in geslaagd bescheiden extra werkgelegenheid te creëren door andere taken op te pakken, zoals kinderopvang of de brede school.

Meer informatie: www.arbeidsmarktplatformpo.nl

Neem voor vragen over en ondersteuning bij het thema boventalligheid contact op met maatwerk@avs.nl.

Het rapport is te downloaden via de AVS-website.

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.