Weg met de zwakke school: van ondermaats naar excellent

Wat moet er gebeuren om te voorkomen dat een school (opnieuw) een zeer zwakke school wordt?Het Onderwijcafé van 4 november a.s. gaat helaas niet door.Excuses voor het ongemakHoeveel tijd heeft een zeer zwakke school nodig om te verbeteren? En hoe lang duurt het nog voordat we in Nederland geen zeer zwakke scholen meer kennen? Moeten we zeer zwakke scholen sluiten, of moet er juist extra in geïnvesteerd worden om de onderwijskwaliteit weer op peil te krijgen? En hoe lang blijf je dan investeren?Tijdens dit derde onderwijscafé nemen politici, beleidsmakers, journalisten, mensen uit de dagelijkse (onderwijs)praktijk en andere geïnteresseerden het onderwerp onder de loep. Ook leerlingen, ouders en de onderwijsinspectie worden gevraagd aanwezig te zijn en zich in de discussie te mengen. Vragen die daarbij ook aan bod komen: Wat gebeurt er als een school de status ‘zeer zwak’ krijgt? En wat gaat er aan vooraf; is een early warning system mogelijk? Wat kunnen zeer zwakke scholen leren van hun sterke broeders? En wat kunnen onderwijsveld en politiek doen?Het gratis toegankelijke onderwijscafé stelt altijd één lange termijn thema centraal, dat zowel primair als voortgezet onderwijs raakt. Dit alles in een dynamische setting met actieve deelname van het publiek. Na afloop wordt de aanwezigen een hapje en een drankje aangeboden en is er gelegenheid tot napraten.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.