Wees er snel bij: subsidies basisvaardigheden weer beschikbaar!

Op vrijdag 24 maart publiceerde OCW twee subsidieregelingen:

  1. Subsidieregeling verbetering basisvaardigheden voor scholen 2023
  2. Subsidieregeling verbetering basisvaardigheden voor prioriteitsscholen 2023

Vanaf maandag 27 maart kunnen scholen die daarvoor in aanmerkingen willen komen, de subsidie aanvragen. 14 april is de sluitingsdag voor aanvragen.

Gelijktijdig wordt de wijzigingsregeling gepubliceerd: de bestedingstermijn van de reeds lopende subsidie verbetering basisvaardigheden (die van 2022) is verlengd tot 31 juli 2024, waar dit voorheen 31 januari 2024 was.

Op grond van de Subsidieregeling verbetering basisvaardigheden voor scholen 2023 kan uitsluitend subsidie worden aangevraagd door het bevoegd gezag van een school waarvan de kwaliteit van het onderwijs door de Inspectie van het onderwijs op de peildatum 1 september 2022 of op de peildatum 1 februari 2023 (van plaatsing op de website van de onderwijsinspectie) niet als zeer zwak of onvoldoende is beoordeeld. Voor deze subsidie is in totaal € 594.062.000 beschikbaar; ruim de helft daarvan is bestemd voor het PO. Het bedrag voor je school wordt berekend a.h.v. het aantal leerlingen op 1-2-2022 (*€ 1000).

Scholen die op hoger genoemde peildata wél het oordeel zeer zwak of onvoldoende hadden, moeten een beroep doen op Subsidieregeling verbetering basisvaardigheden voor prioriteitsscholen 2023. Een aanvraag voor het eerste tijdvak van de subsidie kan worden ingediend van 27 maart 2023 tot en met 14 april 2023. Een aanvraag voor het tweede tijdvak van de subsidie kan worden ingediend van 1 september 2023 tot en met 15 september 2023: voor dit tijdvak geldt als peildatum 1 augustus 2023. Ook voor deze subsidie geldt de teldatum 1-2-2022: aantal leerlingen * € 1000.

Bij overschrijding gaan scholen in het Caribisch gebied voor, en scholen met het predicaat zeer zwak gaan voor op scholen die onvoldoende kregen van de inspectie. Bij verdere overschrijding geldt de volgorde van binnenkomst. Voor de precieze spelregels verwijzen we naar de Staatscourant. De beide regelingen worden met de toelichting in de Staatscourant geplaatst. Voor de subsidieaanvraag moet je naar https://www.dus-i.nl/subsidiekalender gaan. Vandaar kun je verder klikken naar het digitale aanvraagformulier.

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden