Een eenduidig antwoord op de vraag of de functie leerkracht bij een conflict passend is voor een directeur, is niet op voorhand te geven. Op het eerste gezicht lijkt een dergelijk aanbod passend, maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn. Te vaak wordt de medewerker te snel geconfronteerd met het aanbod van leerkracht. Stichting Support behandelt dit vraagstuk aan de hand van een casus.Wanneer is ander werk passend bij een conflict?Na jarenlang directeur te zijn geweest van een basisschool krijg je van het bestuur te horen dat je niet (langer) geschikt bent om leiding te geven aan de school. Het bestuur stelt voor om samen te praten over je toekomst op de school en biedt je een baan aan als leerkracht elders in de organisatie. Dit nieuws overvalt je en je reageert boos en verontwaardigd. Je bent het helemaal niet met het standpunt van het bestuur eens en meldt je de volgende dag ziek. In de regel ontvang je al vrij snel een uitnodiging om op het spreekuur van de bedrijfsarts te verschijnen. Er gaat van alles door je hoofd en wat aanvankelijk door je werd genegeerd, wordt opeens duidelijk: de mededeling van het bestuur komt niet zomaar uit de lucht vallen. Bij de Arbo-arts vertel je dat je door toedoen van het bestuur niet in staat bent om je werk naar behoren uit te voeren. Het bestuur heeft geen antenne voor jouw signalen. Je ervaart de werklast als hoog en door personeelstekort komen veel nevenactiviteiten bij jou te liggen. Je hebt destijds gekozen voor de functie van directeur en de dubbele loyaliteit die aan deze middenpositie verbonden is, met het daarbij horende spanningsveld. Je voelt je hierin onvoldoende gesteund door bestuur, leidinggevenden en collega’s. De veranderingen die het onderwijs momenteel ondergaat doen een extra beroep op je managementkwaliteiten. Tijdens de sessie bij de Arbo-arts krijg je te horen dat je niet ziek bent, maar dat er sprake is van een arbeidsconflict dat moet worden opgelost in een gesprek met de werkgever. Dat zie je niet zo zitten. Jij vindt dat je wel ziek bent. Van de één op de andere dag raak je verwikkeld in een nare en lastige situatie. Moet je in gesprek gaan gaan over het aanbod van het bestuur en de baan als leerkracht accepteren? In de praktijk komt Stichting Support dit voorbeeld vaak tegen. De casus roept vragen op als: Waarop baseert het bestuur het standpunt dat je niet (langer) geschikt bent voor de functie van directeur? Bij wie ligt het initiatief voor een gesprek om tot een oplossing te komen? Ben je ziek als gevolg van een ziekte of gebrek en heeft de Arbo-arts gelijk, of is er sprake van een arbeidsconflict (situatieve arbeidsongeschiktheid)? Hoe groot is de kans bij werkhervatting op hernieuwde uitval door ziekte en/of dat werkhervatting tot schade van de gezondheid zal leiden? Wat doe je als je het niet eens bent met het oordeel van de Arbo-arts? Wat doe je als de werkgever het advies van de bedrijfsarts volgt? Wat Stichting Support opvalt, is dat in deze gevallen vrij snel de functie van leerkracht wordt aangeboden. Maar is die functie in een situatie als deze wel passend?Opdeze pagina en opwww.stichtingsupport.org> Nieuws & publicaties geeft Hans Kriek, jurist bij Stichting Support, advies over deze casus. Hij gaat hierbij onder andere in op de Wet Verbetering Poortwachter (werk hervatten na ziekte), situationele arbeidsongeschiktheid (arbeidsconflict), de vraag wat passende arbeid is en welke gevolgen het heeft als de directeur het aanbod van het bestuur voor een functie als leerkracht weigert. Stichting Support behartigt uitsluitend individuele, rechtspositionele belangen vanuit de positie van de werknemer.Verder in dit nummer Kader Primair 2 -Oktober 2006

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws