Weer tijdelijke subsidie voor kunst op school

Met de tijdelijke regeling ‘Kunstenaars en School’ kunnen scholen als opdrachtgever voor het vervaardigen van kunstwerken optreden. Zij ontvangen maximaal 60 procent subsidie bij de realisatie van een kunstwerk.De regeling Kunstenaars en School is in februari 2010 van start gegaan. Het is een regeling waarbij maximaal 60 procent van een te realiseren kunstwerk gefinancierd wordt door het Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst (Fonds BKVB), op voorwaarde dat de betrokken onderwijsinstelling een eigen startkapitaal levert van 40 procent. Voor deze nieuwe tijdelijke regeling stelt het Fonds BKVB € 500.000 per jaar beschikbaar. De regeling maakt het weer mogelijk om kunstwerken op scholen te ontwikkelen mét een aanvullend subsidie. Een eerdere subsidieregeling werd eind 2008 beëindigd. Het Fonds BKVB heeft een commissie aangesteld om actief te scouten en nieuwe allianties tussen onderwijsinstellingen, beeldend kunstenaars en vormgevers te bewerkstelligen. Daarnaast zullen de commissieleden adviseren over de kwaliteit van de aanvragen die worden ingediend. De regeling is niet bedoeld voor educatieve projecten. Aanvragen door onderwijsinstellingen en kunstenaars kunnen op elk moment in het jaar worden ingediend. Subsidies kunnen niet met terugwerkende kracht worden toegekend. Een kunstenaar of vormgever kan ook de onderwijsinstelling machtigen om een aanvraag in te dienen. Belangrijk is dat het ingediende plan het gangbare overstijgt. Kunstadviesbureau Kunst en Bedrijf treedt op als adviseur en begeleidt de scholen vanaf de start tot en met de oplevering van het kunstwerk en verzorgt ook de subsidieaanvraag. Het bureau brengt binnen de regeling matches tot stand. De kosten die het inschakelen van dit bureau met zich mee brengen kunnen onderdeel uitmaken van de totale begroting en vallen dus onder de 60-40 procent financieringsregeling.Meer informatie: Kunstenaar en school Aanvraagformulier-KS (PDF)Kunst en Bedrijf, tel. 020-6230271

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.