Schoolleiders of bestuurders en (G)MR-en die willen werken aan professionalisering van de medezeggenschap, bijvoorbeeld om hun visie en missie te bepalen of een jaar- of communicatieplan te maken, kunnen een Quickstart Medezeggenschap aanvragen via het project Versterking medezeggenschap. Dit project is een initiatief van alle bij medezeggenschap betrokken onderwijsorganisaties, waaronder de AVS.
 
De training bestaat uit een dag/avonddeel van vier uur op locatie met een gekwalificeerde medezeggenschapstrainer op kosten van het ministerie van OCW. In het eerste deel gaat de (G)MR aan de slag met vooraf aangegeven onderwerpen. In het tweede deel vindt een ambitiegesprek plaats met uw directeur/bestuurder en kunnen wederzijdse verwachtingen besproken worden. Ter voorbereiding houdt de trainer een intakegesprek en maakt de MR een medezeggenschapsscan om een maatwerkprogramma samen te stellen.
 
Voor meer informatie en aanmelding: kijk op de website van infowms.nl (zie bij Links en downloads). Geïnteresseerden kunnen ook contact opnemen met projectleider Kitty Ramakers via e-mail: versterkingmedezeggenschap@gmail.com.

Links

Gerelateerd nieuws

  • Reden voor alertheid, maar scholen kunnen open zonder nieuwe maatregelen

  • VO-raad vraagt OMT-advies over ventilatie

  • E-mailservice ‘Regelingen OCW’ gestopt per 1 augustus 2020

  • Wijzigingen onderzoekskaders inspectie