Weer alleen woorden?

Lisa Westerveld

Het tekort aan schoolleiders is niet iets nieuws, net zo min als dat het lerarentekort als een verrassing kan komen. Wat Lisa Westerveld, onderwijswoordvoerder in de Tweede Kamer voor GroenLinks, zich vooral afvraagt, is wanneer er nu eindelijk écht iets gaat veranderen.

“Nederland staat aan de vooravond van een dramatisch kwantitatief tekort aan kwalitatief goede leraren.” Ik denk dat velen deze zin kennen, het is de inleiding van het rapport Leerkracht van de tijdelijke commissie Leraren onder leiding van Alexander Rinnooy Kan. De waarschuwing in het rapport staat – zelfs na al die jaren – in mijn hoofd gegrift. Niet alleen omdat ik er als onderwijswoordvoerder van GroenLinks dikwijls uit heb geciteerd, ook omdat ik zelf aanwezig was bij de presentatie van dit rapport. In 2007 was ik als voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) natuurlijk groot voorstander van structurele investeringen in het onderwijs.

Een zin die ook in het rapport staat, maar misschien door minder mensen is onthouden, ging over schoolleiders: “Het grootste probleem in het primair onderwijs tekent zich af bij de schoolleiders”. Terecht merkte de commissie dit op, want zoals Merel van Vroonhoven (aanjager Lerarentekort) inmiddels bijna 15 jaar later zegt: “Je kunt veel aandacht besteden aan het lerarentekort, maar als je niets doet aan het sluipende schoolleiderstekort, dan is het water naar de zee dragen.”

Toch blijft het mij verbazen wat er in de jaren na Leerkracht gebeurde. Waar het benodigde miljard (deels door verhoging van het collegegeld van studenten) er kwam, deed het volgende kabinet deze investering meteen grotendeels teniet door de nullijn voor onderwijspersoneel af te kondigen. Het blijft mij verbazen hoe iedereen zegt het welzijn en de ontwikkeling van kinderen belangrijk te vinden, maar achtereenvolgende kabinetten weigeren om voldoende te investeren. En hoe dit een groot deel van de Nederlanders kennelijk niet motiveert om hun stemgedrag aan te passen.

Niet voor niets hebben we bij de Algemene Politieke Beschouwingen dit jaar fors ingezet op investeringen in onderwijs. Minder werkdruk, een betere beloning, goede scholing en meer zeggenschap, blijft – bijna 15 jaar na het rapport Leerkracht – essentieel voor het aantrekken van meer docenten én schoolleiders. Hoe het extra geld precies wordt geïnvesteerd is bij dit schrijven nog niet duidelijk, maar jullie mogen erop rekenen dat we dit goed in de gaten houden.

Het is nodig. Want het is mooi dat de schoolleiders genoemd werden in de Miljoenennota dit jaar, maar met alleen woorden schieten we niets op. Dat laten de afgelopen jaren wel zien. Om écht verandering teweeg te brengen zijn structurele investeringen nodig, zodat we in het volgende rapport niet weer dezelfde waarschuwingen lezen.

Reageren
Mail naar: l.westerveld@tweedekamer.nl

Interessant?
Dit artikel stond in KADER , het vakblad voor schoolleiders, dat AVS-leden exclusief ontvangen. Wil jij KADER ook op de deurmat hebben? Word lid of abonnee, ontvang voortaan een kersvers exemplaar in de brievenbus en versterk de positie van schoolleiders.